فرش 700شانه دستبافت گونه | افشان قو | Persian Ditan 波斯地毯

فرش 700شانه دستبافت گونه فرش 700شانه دستبافت گونه
فرش 700 شانه جنس نخ : اکریلیک تراکم : 25500