طرج 1200 شانه | هالیدی سرمه ای | Persian Ditan 波斯地毯

طرج 1200 شانه طرج 1200 شانه
فرش طرح 1200 شانه جنس نخ : اکریلیک تراکم : 3000 رنگ : 14 رنگ ترکیبی 4*3 0 3.5*2.5 0 3*2 0